Gekeurd & Veilig

Gekeurd en veilig stelt zich ten doel op een heldere en objectieve wijze informatie te verschaffen over Particuliere AlarmCentrales en Particuliere Toezichtruimten. Beide typen organisaties dienen te voldoen aan criteria van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om in aanmerking te komen voor een vergunning, een ‘license to operate’.

Vergunning

De vergunning van het Ministerie van J&V komt tot uitdrukking in twee vormen van certificering t.w. erkenning o.b.v. de BORG CCV-regeling of erkenning o.b.v. de EN 50518. Onderdeel van de BORG CCV-regeling is het gegeven dat er tevens getoetst wordt o.b.v. de ISO 9001. Een ISO standaard is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Onderdeel van de EN 50518 is het gegeven dat er tevens getoetst wordt o.b.v. de ISO 27001. Een ISO standaard voor informatiebeveiliging.  De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie.

Overzicht

Deze website Gekeurd & Veilig geeft voor organisaties en consumenten een overzicht van alle in Nederland actieve en erkende Particuliere AlarmCentrales en Particuliere Toezichtruimten. 

Verbindende rol van brancheorganisaties

‘Brancheorganisaties vertegenwoordigen vaak een hele keten en zijn daarom goed gepositioneerd om een verbindende rol in de samenwerking op zich te nemen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarnaast hebben brancheorganisaties zicht op wat de grote uitdagingen binnen hun branche zijn en waar het meest bereikt kan worden. ‘Grote uitdagingen zoals circulair ondernemen kunnen meestal niet door een individueel MKB-bedrijf worden opgelost, maar daarbij moet de hele keten worden betrokken. Ook brancheorganisatie VEBON-NOVB streeft naar optimale samenwerking en daarmee verbinding van de hele keten.