Gekeurd & Veilig

Gekeurd & Veilig stelt zich ten doel op een heldere en objectieve wijze informatie te verschaffen over Particuliere AlarmCentrales (PAC’s) én Particuliere Videotoezichtcentrales (VTC’s). Beide typen organisaties dienen te voldoen aan criteria van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om in aanmerking te komen voor een vergunning, een ‘license to operate’.

Overzicht

Deze website Gekeurd & Veilig geeft voor organisaties en consumenten een overzicht van alle in Nederland actieve en erkende Particuliere AlarmCentrales en Videotoezichtcentrales.

Vergunning

De vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid komt tot uitdrukking in twee vormen van certificering, t.w. erkenning op basis van het CCV-PAC certificatieschema of erkenning op basis van de EN 50518. Beide aangevuld met specifieke eisen vanuit de WPBR/RPBR.

Onderdeel van de CCV-PAC certificatie is het gegeven dat er tevens getoetst wordt conform ISO 9001. Een ISO standaard is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De RPBR laat daarnaast de mogelijkheid tot een ander certificatieschema op basis van EN 50518, aangevuld met specifieke eisen uit WPBR/RPBR en ISO 27001. De wetgever stelt hierbij de eis dat de betreffende Certificerende Instelling geaccrediteerd is. Op basis waarvan is niet expliciet in de WPBR vastgelegd, maar volgt vanuit de accreditatiewereld en de eisen daaraan in het certificatieschema.

Verbindende rol van brancheorganisaties

‘Brancheorganisaties vertegenwoordigen vaak een hele keten en zijn daarom goed gepositioneerd om een verbindende rol in de samenwerking op zich te nemen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarnaast hebben brancheorganisaties zicht op wat de grote uitdagingen binnen hun branche zijn en waar het meest bereikt kan worden. ‘Grote uitdagingen zoals circulair ondernemen kunnen meestal niet door een individueel MKB-bedrijf worden opgelost, maar daarbij moet de hele keten worden betrokken. Ook brancheorganisatie Federatie Veilig Nederland streeft naar optimale samenwerking en daarmee verbinding van de hele keten.