VEBON-NOVB

VEBON-NOVB staat voor leden met een professioneel en hoogwaardig bedrijf. Een sterk merk, vraagt sterke bedrijven. Een deel van de erkende bedrijven die u op deze site aantreft, is lid van de ondernemersvereniging VEBON-NOVB.  Deze vereniging stelt eisen aan haar leden, welke tot uitdrukking komen in het VEBON-NOVB label. Om lid te kunnen zijn van VEBON-NOVB en daarmee het label te mogen voeren, moeten bedrijven aan een aantal criteria voldoen. Deze ciriteria omvatten een aantal elementen, zoals het onderschrijven van een gedragscode en het hanteren van een geschillenregeling. Tevens dienen bedrijven in het bezit te zijn van een of meerdere CCV- of andere erkenningsregelingen. De gedragscode, geschillenregeling en andere kwalitatieve lidmaatschapseisen zijn vastgelegd in het VEBON-NOVB Label, een label dat staat voor integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. Met het logo van VEBON-NOVB laten bedrijven zien dat ze lid zijn en daarmee voldoen aan de criteria en gestelde eisen van integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Meer over het VEBON-NOVB Label en de criteria vindt u op www.vebon-novb.nl.

Het belang van de leden

Nederland staat bekend om zijn overlegeconomie. Die is nergens groter in de wereld. Verenigingen passen in die cultuur van overleg.

De vereniging VEBON-NOVB bestaat in 2019 50 jaar en is binnen de beveiligingsindustrie (producenten, importeurs) enig in z’n soort. Een diversheid aan leden met een gemeenschappelijke rol: “als bedrijf lid zijn van een ondernemersvereniging en zo meesturen aan het beleid van die vereniging”. Meestemmen, invloed uitoefenen, kennis delen, vragen stellen en deze ook beantwoord krijgen in een interessante omgeving met collega-concurrenten. De brancheorganisatie legt focus op onderwerpen waarbij een collectieve aanpak meerwaarde biedt.

Er zijn 150 bedrijven lid van VEBON-NOVB, omdat ze toegevoegde waarde ervaren. Bekijk hier het ledenoverzicht.