Live View

Op de pagina “Alle veilige bedrijven” ziet u staan bij welke bedrijven Live View aanwezig is.

Wat is Live View?
Live View is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie, via een particuliere alarmcentrale of toezichtcentrale, de gelegenheid krijgt rechtstreeks mee te kijken met de camerabeelden van bijvoorbeeld een winkel of winkelcentrum, wanneer een inbraak of overval (of een ander gewelddadig delict) plaatsvindt.

Meer weten over Live View?